ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Εγκατάλειψη!!!

ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ»

Με κατάρρευση απειλείται ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων, διατηρητέων και μη, στην πόλη της Βέροιας. Δεκάδες σπίτια και αποθηκευτικοί χώροι είναι εγκαταλελειμμένοι, από πολιτιστική κληρονομιά μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης.

Η Πολεοδομία του Δήμου Βέροιας είναι υποχρεωμένη να καταγράψει, έστω και μετά από καταγγελίες, τα κτίσματα αυτά και να προχωρήσει σε σύνταξη εκθέσεων για την επικινδυνότητα ή μη, έτσι ώστε να υποχρεωθεί ο ιδιώτης είτε να το κατεδαφίσει, είτε να το αναστηλώσει. Κι αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την πόλη της Βέροιας καθώς δεν επιτρέπεται να έχουμε μόνιμα σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων.

Είναι βέβαιο πως πολλά από τα κτήρια αυτά αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά για την πόλη, αλλά, δυστυχώς, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς δεν παίρνουν μέτρα για τη διάσωση των διατηρητέων, δε δίνουν οικονομικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες τους.

Σιδηρόπουλος: Σύνθετο το πρόβλημα…

Είναι γνωστό ότι η Βέροια, όπως και οι άλλες πόλεις, παρουσιάζει σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία έχουν οξυνθεί με την οικονομική κρίση. Το ζήτημα του αστικού σχεδιασμού είναι ένα από αυτά. Το συγκεκριμένο με τα ετοιμόρροπα και εγκαταλελειμμένα κτήρια στη Βέροια, γίνεται περισσότερο σύνθετο καθώς μεγάλες γειτονιές έχουν κριθεί διατηρητέες και έτσι εμπλέκεται και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Ωστόσο κατά καιρούς ακούμε για σχέδια ανάπλασης των περιοχών αυτών, όμως η ελληνική εμπειρία έχει αποδείξει ότι δεν χωλαίνουμε στα σχέδια και τους στόχους αλλά στο στάδιο της εφαρμογής τους. Πολλά φιλόδοξα σχέδια έχουν εκπονηθεί και ανακοινωθεί με τυμπανοκρουσίες για να μείνουν ύστερα από λίγο διάστημα στο συρτάρι κάποιας υπηρεσίας. Πολύ δε περισσότερο τα τελευταία χρόνια που η οικονομική κρίση βάζει φραγμούς σε μεγαλεπήβολα σχέδια και ενίοτε χρησιμοποιείται για την κάλυψη άλλων αδυναμιών  

«Σύμφωνα με το νόμο, η κατεδάφιση των ετοιμόρροπων κτισμάτων είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Αν ο ίδιος δηλώσει αδυναμία, τότε την κατεδάφιση αναλαμβάνει ο δήμος με χρέωση του ιδιοκτήτη. Αυτό ισχύει σε περίπτωση που το εν λόγω κτίσμα δεν είναι ρυμοτομούμενο (δηλαδή, αν δεν πρέπει να κατεδαφιστεί για τη διάνοιξη ενός δρόμου κ.ά.). Αν είναι ρυμοτομούμενο, τότε το κόστος της κατεδάφισης αναλαμβάνει ο δήμος» μας είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Δήμου Βέροιας Θανάσης Σιδηρόπουλος και συμπλήρωσε:

«Όταν ένα ετοιμόρροπο κτίσμα είναι διατηρητέο, τότε, πριν από την κατεδάφισή του, οι ιδιοκτήτες πρέπει να προβαίνουν στην αποτύπωσή του, έτσι ώστε, σε περίπτωση εκ νέου ανέγερσης, το νέο κτίσμα να είναι πιστή αποτύπωση του παλιού. Μάλιστα, για κατεδάφιση διατηρητέου ετοιμόρροπου, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση της διεύθυνσης Πολεοδομίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Λαζαρίδης: Τα αφήνουν να καταρρεύσουν και μετά αντιπαροχή

Τι γίνεται, όμως, όταν τα κτίρια αυτά εγκαταλείπονται στη φθορά του χρόνου, λόγω έλλειψης χρημάτων από πλευράς των ιδιοκτητών; Και για να γίνουμε περισσότερο καχύποπτοι, σκοπίμως εγκαταλείπονται για να καταρρεύσουν και μετέπειτα να δοθούν τα οικόπεδα με αντιπαροχή;

«Η νομοθεσία προβλέπει πως οποιοδήποτε διατηρητέο στοιχείο τυχόν καταστραφεί από οποιαδήποτε αιτία θα πρέπει να αποκαθίσταται ακριβώς στην προηγούμενη μορφή του. Με τον τρόπο αυτόν μπαίνει οριστικά τέλος στις βλέψεις ορισμένων να δημιουργήσουν πολυώροφα διαμερίσματα στη θέση αυτών των παραδοσιακών κτισμάτων» μας είπε ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης, Περιουσίας, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Άρης Λαζαρίδης.

Ο λογαριασμός στον ιδιοκτήτη

Πρακτικά, τα κτήρια για τα οποία μιλάμε εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: στα ετοιμορρόπως επικίνδυνα κτίρια και τα επικίνδυνα, μη ετοιμόρροπα. Στην πρώτη περίπτωση, από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες του δήμου (Πολεοδομία) με έκθεση αυτοψίας ότι ένα κτήριο ανήκει σε αυτή την κατηγορία, καλείται, από τον δήμο αρχικά, ο ιδιοκτήτης του να το κατεδαφίσει.

«Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν βρεθεί ή δεν ανταποκριθεί, η πρόσκληση για κατεδάφιση του ετοιμόρροπου κτηρίου γίνεται και από τον εισαγγελέα, αφού αυτός ενημερωθεί από τον δήμο. Αν και πάλι δεν ανταποκριθεί ή δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης, ο δήμος, υποχρεούται να κατεδαφίσει το κτήριο και να καταλογίσει τη δαπάνη κατεδάφισης στον ιδιοκτήτη» λέει ο Άρης Λαζαρίδης, για να συμπληρώσει ο Θανάσης Σιδηρόπουλος τονίζοντας ότι «στη δεύτερη κατηγορία των κτιρίων, καλείται ο ιδιοκτήτης, μετά από αυτοψία, πρώτα από τον δήμο και σε περίπτωση που δεν βρεθεί ή δεν ανταποκριθεί από τον εισαγγελέα, να λάβει μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου, στατικού ή υγειονομικού. Μέσω έκθεσης μηχανικού ο ιδιοκτήτης ορίζει τα απαραίτητα μέτρα για μερική άρση του κινδύνου (σκαλωσιές, αποκλεισμός κτιρίου κ,λπ,) ή για ολική άρση του κινδύνου με επισκευές στο κτίριο. Αν ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί ή δεν βρεθεί και μετά από πρόσκληση εισαγγελέα, ο δήμος προχωράει σε λήψη μέτρων μερικής άρσης του κινδύνου και καταλογίζει τη δαπάνη στον ιδιοκτήτη».

Hot spot για …φίδια, αρουραίοι και σκορπιούς

Η κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων και επικίνδυνων κτηρίων στο αστικό ιστό της Βέροιας θα μπορούσε να συμβάλει στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πόλης.

Δυστυχώς όμως το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί και αυτό είναι εμφανές από την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην πόλη. Όπως προαναφέραμε, δεκάδες είναι αυτά τα κτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης, όπου εκεί «φιλοξενούνται» φίδια, αρουραίοι, σκορπιοί, με ετοιμόρροπα ντουβάρια και δεκάδες κιλά απορρίμματα, ανάμεσα σε χόρτα και αυτοφυή δένδρα.

«Κατά αρχήν μιλάμε για ιδιωτικούς χώρους και την φροντίδα την έχουν οι ιδιοκτήτες. Όταν πρόκειται για εγκαταλελειμμένα σπίτια, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Υγειονομικού η οποία παρεμβαίνει μετά από καταγγελία. Η δική μας υπηρεσία φροντίζει για τα χόρτα και τις βατσινιές. Στέλνουμε ειδοποίηση στους ιδιοκτήτες να τα καθαρίσουν εντός 15-20 ημερών και συνήθως ανταποκρίνονται οι πολίτες. Αν δεν ανταποκριθούν, με την Πυροσβεστική διάταξη 4, μπαίνουμε εμείς και το καθαρίζουμε» μας είπε επί του θέματος ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας Βασίλης Παπαδόπουλος.   

Αυτές είναι οι απόψεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. Η πραγματική εικόνα που βλέπουν καθημερινά οι πολίτες είναι διαφορετική. Άλλο οι προθέσεις, κι άλλο το αποτέλεσμα. Και το «σύνθετο», όπως χαρακτηρίζεται, πρόβλημα, δεν λύνεται χωρίς να …σπάσεις αυγά!!!