Αυστηροί οι έλεγχοι της τροχαίας Βέροιας!

Από την έως τώρα δραστηριότητα της Τροχαίας Βέροιας, σε ότι αφορά τους ελέγχους οχημάτων που προκαλούν θορύβους, επιβλήθηκαν παραβάσεις συνολικά σε 86 οχήματα.

 Συγκεκριμένα 27 παραβάσεις σε αυτοκίνητα και 41 σε μοτοσυκλέτες για έλλειψη σιγαστήρα στην εξάτμιση. 11 παραβάσεις σε αυτοκίνητα για χρήση μουσικής σε υψηλή ένταση. 4 παραβάσεις σε αυτοκίνητα και 3 σε μοτοσυκλέτες για επικίνδυνη οδήγηση.

Στις ανωτέρω παραβάσεις συμπεριλαμβάνονται 7 που βεβαιώθηκαν στη Μελίκη και 14 στο Μακροχώρι. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.