Το σοκάκι του 1917 που έγινε ένας πλατύς δρόμος

Σοκάκι της Βέροιας εν έτει 1917. Σήμερα είναι ένας πλατύς δρόμος, τηρουμένων των εποχών, με άκρως διαφορετικές συνθήκες ζωής.

Τότε με φτώχια, αλλά με ηρεμία, πλέον, στην ζωή των κατοίκων, ιδιαίτερα μετά την απελευθέρωση της πόλης,  ενώ σήμερα με ευμάρεια, καταστήματα, κίνηση και πολύ άγχος. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΒΕΡΟΙΑ"