Κάνουν δύσκολη την ζωή των άλλων!

Τι να πει κανείς με την αδιαφορία και την έλλειψη κατανόησης κάποιων. Το φορτηγό αναγκάστηκε να σταματήσει στη μέση του δρόμου για να ξεφορτώσει εμπορεύματα σε καταστήματα.

Κι αυτό γιατί κάποιοι συμπολίτες παρκάρισαν τα αυτοκίνητά τους σε θέσεις στάθμευσης που ορίστηκαν μόνο για οχήματα φορτο­εκφόρτωσης, όταν η αγορά είναι ανοιχτά.

Έτσι έκαναν δύσκολη την ζωή και για τους εργαζό­μενους στις φορτοεκφορτώσεις, αλλά και των άλλων διερχόμενων αυτοκινήτων που αναγκάστηκαν να πε­ριμένουν μέχρι να αποχωρήσει το φορτηγό.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΒΕΡΟΙΑ"