ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Δεν βρέθηκε ούτε ένας... ανευθυνοϋπεύθυνος!

Έναν ολόκληρο χειμώνα η συγκεκριμένη ταμπέλα εί­ναι πεσμένη κάτω από την σιδεριά της. Δεν βρέθηκε έ­νας υπεύθυνος ή δημοτικός υπάλληλος να την διορθώ­σει.

Ακόμα και η Δημοτική Αστυνομία δεν την εντόπισε για να ενημερώσει τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου;

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΒΕΡΟΙΑ"