Παραμένουν ανοιχτές «πληγές» στους δρόμους

Τρεις βδομάδες πέρασαν από τότε που τα συνεργεία της ΔΕΥΑΒ έκαναν παρέμβαση στον δρόμο της οδού Πρωτέα.

 Από τότε και μέχρι σήμερα δεν άλλαξε τίποτα. Πρόχει­ρα σκεπάστηκε η τομή και ενίοτε γεμίζει λάσπες ο δρόμος ή σκορ­πίζεται σκόνη στις παρακείμενες κατοικίες.

Ανάλογες περιπτώσεις από παρεμβάσεις που έκανε η ΔΕΥΑΒ, υπάρχουν σε πολλά σημεία της πό­λης. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται αποκατάσταση των δρόμων και δεν γνωρίζουμε ποια εξήγηση να δώ­σουμε.