Προσφορά εργασίας από τo «Coffee go» και το «Coffee go Bridge»

Τo «Coffee go» και το «Coffee go Bridge» ζητούν κοπέλα για πρωινή εργασία στην Βέροια.

Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα νέα μέλη των «Coffee go» και «Coffee go Bridge» είναι:

  • Ευγένεια
  • Πελατοκεντρική αντίληψη
  • Ομαδικότητα
  • Υπευθυνότητα
  • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  • Όρεξη για εργασία
  • Αριθμητικές ικανότητες

Θέση: Yποδοχής-παραγγελιών

Μισθός ικανοποιητικός- φυσιολογικά ωράρια–άριστο περιβάλλον εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 698 322 4701 Κος Φιλιππίδης.