22 εκ. το πλαφόν έργων στον Δήμο Βέροιας

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ; - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ


ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΒΕΡΟΙΑ" (12/4/21)

Δημοσιοποιήθηκε η ΚΥΑ, σχετικά με πλαφόν για το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Σύμφωνα με την απόφαση οι Δήμοι χωρίζονται σε έξι κατηγορίες, ενώ σε μία κατηγορία εντάσσονται οι περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, οι δήμοι κατατάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

Η πρώτη, στην οποία εντάσσονται οι δήμοι με πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων, οι οποίοι μπορούν να εντάξουν έργα έως 40.000.000 ευρώ.

Η δεύτερη, στην οποία εντάσσονται οι δήμοι με πληθυσμό από 100.000 έως 300.000 κατοίκους, οι οποίοι μπορούν να εντάξουν έργα έως 25.000.000 ευρώ.

Η τρίτη, στην οποία εντάσσονται οι δήμοι που αποτελούν έδρες των Νομών και έχουν πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων, οι οποίοι μπορούν να εντάξουν έργα έως 22.000.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο δήμος Βέροιας.

Η τέταρτη, που αφορά αστικούς δήμους της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με μόνιμο πληθυσμό μικρότερων των 100.000 κατοίκων, οι οποίοι μπορούν να εντάξουν έργα μέχρι 18.000.000 ευρώ προϋπολογισμό.

Η πέμπτη, στην οποία εντάσσονται οι υπόλοιποι ηπειρωτικοί και νησιωτικοί δήμοι, οι οποίοι μπορούν να εντάξουν έργα έως 12.000.000 ευρώ προϋπολογισμό. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δήμοι Νάουσας και Αλεξάνδρειας.

Η έκτη, που αφορά μικρούς ηπειρωτικούς δήμους με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και μικροί νησιωτικοί δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων, που μπορούν να εντάξουν έργα έως 6.000.000 προϋπολογισμό. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο δήμος Δυτικής Μάνης.

Οι περιφέρειες

Στην κατηγορία 7 εντάσσονται όλες οι περιφέρειες της Χώρας, οι οποίες μπορούν να εντάξουν έργα προϋπολογισμού έως 30.000.000 ευρώ.

Οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται:

α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»

β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»

δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)»  της  Πρόσκλησης  ΑΤ04  «Χωριστή  Συλλογή  Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μετα-φόρτωσης Απορριμμάτων»

ε) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».

Που έργα είναι προς ένταξη στο «Αντώνης Τρίτσης»

Στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» από τον Δήμο Βέροιας εντάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος» και βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν αρκετά έργα, όπως οδοποιίας, συντήρησης σχολικών κτιρίων, ύδρευσης και αποχέτευσης και προμήθειας οχημάτων.

Επίσης υπάρχουν προτάσεις που είναι προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» όπως:

- Ολοκληρωμένη αποχέτευσης ακάθαρτων της Δημοτικής Ενότητας Δοβρά, προϋπολογισμού 8.422. 158,91 ευρώ

- Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας προϋπολογισμού 620.000 ευρώ (Συνολικός προϋπολογισμός πρότασης 3.666.377,71)

- Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης προϋπολογισμού 1.265.000 ευρώ

- Προμήθεια και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 KW και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Βέροιας, προϋπολογισμού 3.098.264 ευρώ.

 Τέλος Μαρτίου υποβλήθηκαν άλλες δύο προτάσεις για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και συγκεκριμένα:

- «Αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα Αγίας Μαρίνας και Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας», συνολικού προϋπολογισμού 533.000,00€

- «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Βέροιας», συνολικού προϋπολογισμού 1.631.344,00 ευρώ.

Αναστέλλονται οι σκέψεις για νέο Κλειστό Γυμναστήριο;

Από τα έργα που προαναφέραμε ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 19.933.144,62 ευρώ. Ένα ποσό που όταν συμβασιοποιηθεί θα είναι μικρότερο λόγω των εκπτώσεων. Ωστόσο γεννάται το ερώτημα: Στα 22.000.000 ευρώ που έχει πλαφόν ο Δήμος Βέροιας στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», πως μπορεί να «χωρέσει» και η κατασκευή του σχεδιαζόμενου Κλειστού Γυμναστηρίου στο νέο Διοικητικό Κέντρο που πάει να διαμορφωθεί δίπλα στο νέο Δικαστικό Μέγαρο της Βέροιας, προϋπολογισμού 10.500.000 ευρώ; 

Η δημοτική αρχή ή θα πρέπει να αναζητήσει άλλη πηγή χρηματοδότησης ή να βάλει το συγκεκριμένο έργο στο …ράφι και να το επαναφέρει όταν και πάλι θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες δυνατότητες χρηματοδότησής του.

Προβληματισμός και ξεκαθάρισμα…

Με την προχθεσινή ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών του πλαφόν του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με το οποίο ο Δήμος Βέροιας δικαιούται χρηματοδότηση έργων ύψους έως 22.000.000 ευρώ, είναι ότι δεν ξεκαθαρίζεται αν τα χρήματα του «Φιλόδημου» συμπεριλαμβάνονται στα 22.000.000 ευρώ. Επίσης θα λαμβάνεται υπόψιν ο προϋπολογισμός ή τα τελικά ποσά των συμβάσεων που θα συναφθούν και οι οποίες θα περιλαμβάνουν εκπτώσεις με τελικές δαπάνες μικρότερες του προϋπολογισμού του κάθε έργου. Αυτό σημαίνει πως αν ισχύσουν τα ποσά της συμβασιοποίησης, τότε θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις και για επιπλέον έργα.

Επίσης οι πληροφορίες μας λένε ότι πρώτη προτεραιότητα για την δημοτική αρχή είναι η χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου της αποχέτευσης του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Μαρίνας και η ολοκλήρωση του Βρεφικού Σταθμού στην Κυψέλη. Από κει και πέρα ανάλογα με το ποσό που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα γίνει εκ νέου σχεδιασμός και προτεραιοποίηση έργων, προσαρμοσμένα στα δεδομένα του πλαφόν.   

Όπως προαναφέραμε, για τον λόγο αυτό φαίνεται ότι είναι δύσκολο να ενταχθεί η κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου.   

Στο χέρι του Πέτσα και κάθοδος στην Αθήνα;

Τέλος οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την επόμενη βδομάδα ο Δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης και πιθανόν κάποιοι συνεργάτες του, θα επισκεφθούν επιτελείς Υπουργείων για να ξεκαθαριστούν αυτές οι ασάφειες και οι προβληματισμοί.

 Άλλωστε η ΚΥΑ αναφέρει ότι κατ’ εξαίρεση, κατόπιν Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με ειδικώς αιτιολογημένη Απόφασή του, να εντάξει προτάσεις που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στον δυνητικό δικαιούχο και οι οποίες αφορούν σε έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό ή αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε έργα, η υλοποίηση των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία.

Με απλά λόγια, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Στέλιος Πέτσας «θα λύνει και θα δένει» και γι αυτό στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η διατήρηση και βελτίωση των σχέσεων τους και με την δυνατή παρέμβαση τόσο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, όσο και των άλλων τοπικών κυβερνητικών βουλευτών Τάσου Μπαρτζώκα και Λάζαρου Τσαβδαρίδη. 

Κώστας Βοργιαζίδης: Στόχος η υδροδότηση του Μακροχωρίου

Πέραν των προτάσεων που κατατέθηκαν, ένας ακόμη μεγάλος στόχος της δημοτικής αρχής, είναι η ύδρευση του Μακροχωρίου.  «Υπάρχει μελέτη περίπου 7.000.000 ευρώ για την ύδρευση του Μακροχωρίου, αλλά δεν υπήρχε θα είχε νόημα να την καταθέσουμε τώρα, γιατί ήδη ξέφυγε το πλαφόν κατά πολύ. Όμως δεν αποκλείεται να την καταθέσουμε κι αυτή για χρηματοδότηση γιατί μπορεί κάτι απρόβλεπτα να αλλάξει, άρα ας υπάρχει ως προτεινόμενη μελέτη» μας είπε ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο οποίος ούτε αρνήθηκε, ούτε και επιβεβαίωσε τις πληροφορίες μας για τους προβληματισμούς και τις επόμενες κινήσεις που υπάρχουν εντός της δημοτικής αρχής.

Πάντως αναφερόμενος περισσότερο στον σχεδιασμό της υδροδότησης του Μακροχωρίου μας εξήγησε ότι «στόχος μας με το έργο αυτό είναι οι κάτοικοι τους να πίνουν νερό από κει που πίνει και η Βέροια, από τις πηγές της περιοχής του Τριποτάμου».

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Βέροιας τόνισε ότι «το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είναι μοχλός ανάπτυξης για τους Δήμους. Οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι τα λεφτά δεν είναι απεριόριστα. Σαν Δήμος είμαστε έτοιμοι με μελέτες τις οποίες καταθέσαμε και συνεχώς σχεδιάζουμε νέες για να λύσουμε προβλήματα και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των δημοτών μας».

ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΒΕΡΟΙΑ" (12/4/21)