Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΗ - Βαρύ πρόστιμο σε Ν. Νικομήδεια

Στη συνεδρίαση υπ’ αριθ. 16 της 9 / 2 / 2023 η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) επέβαλε τις κάτωθι ποινές στους αποβληθέντες ποδοσφαιριστές των αγώνων της Τετάρτης 1 / 2 / 2023 και του Σαββατοκύριακου 4-5 / 2 / 2023:

1. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00 €), αρχής γενομένης από 2 / 2 / 2023, στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΘΩΜΑ.

2. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00 €), αρχής γενομένης από 2 / 2 / 2023, στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΙΠΙΛΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

3. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00 €), αρχής γενομένης από 5 / 2 / 2023, στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΔΑΛΗΓΓΑΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.

4. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40,00 €), αρχής γενομένης από 6 / 2 / 2023, στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΟΛΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

5. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00 €), αρχής γενομένης από 5 / 2 / 2023, στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΡΤΣΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

6. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10,00 €), αρχής γενομένης από 5 / 2 / 2023, στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΔΟΞΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

Στην ίδια συνεδρίαση της η Επιτροπή έλαβε επίσης τις κάτωθι αποφάσεις:

1. ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ το Σωματείο ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ στον αγώνα Πρωταθλήματος της 5 / 2 / 2023 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ-ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ διότι δεν κατέβηκε να αγωνιστεί.

Συνεπεία αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, επιβάλλονται οι κάτωθι ποινές:

α) ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΑ 3-0 ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥΣ 3-0 υπέρ του Σωματείου ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ο ως άνω αγώνας.

β) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ στο Σωματείο ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500,00 €) για το ίδιο αδίκημα.