ΕΠΣΗ: Ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωταθλήματος & Κυπέλλου για τους προπονητές

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα εξής:

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 6 / 10-9-2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.), κατόπιν εισήγησης την αρμόδιας Επιτροπής Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου αυτής,ανακοινώνεται ότι για διάστημα ΕΝΟΣ (1) μηνός από την έναρξη του πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας (δηλαδή μέχρι τις 17 / 10 / 2021) τα Σωματεία οφείλουν να έχουν προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διαδικασίες, ούτως ώστε να έχουν εκδώσει τα απαραίτητα έγγραφα των προπονητών τους (Ταυτότητα Τριετίας, Δελτίο Πιστοποίησης Πάγκου), για να μπορούν οι τελευταίοι να δηλώνονται ως Προπονητές στα Φύλλα Αγώνα και να δίνουν οδηγίες στους ποδοσφαιριστές τους.

Μέχρι την ως άνω προθεσμία οι Διαιτητές των αγώνων έχουν οδηγίες να κάνουν συστάσεις στα Σωματεία προς συμμόρφωση τους και εν συνεχεία θα τηρήσουν αυστηρά και απαρέγκλιτα τους Κανονισμούς, που περιγράφονται στην Προκήρυξη Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της Ένωσης, σύμφωνα πάντοτε με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου και τον Κανονισμό Προπονητών της Ε.Π.Ο.

Συμπληρωματικά, επί του ζητήματος από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναφέρεται ότι «η αποστολή των δικαιολογητικών για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, θα πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στις εκάστοτε Ε.Π.Σ. για τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία ευθύνης τους».

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίηση Προπονητή είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.
2. Αντίγραφο Ταυτότητας Τριετίας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2021.
3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.
8. Υπεύθυνη Δήλωση Πράξης Συναίνεσης υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Προπονητή (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).
9. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.