ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Εκλογές στον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ημαθίας

1) Ο Σ.Π.Π.Ν Ημαθίας καλεί τα μέλη του τη ΔΕΥΤΕΡΑ 04/04/2016 και ώρα 19:00 στα γραφεία του στο Εργατικό κέντρο Βέροιας  σε Γενική καταστατική συνέλευση με θέμα:

-Έγκριση αλλαγήs  καταστατικού.

2) Επίσης, ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του τη ΔΕΥΤΕΡΑ 04/04/2016 και ώρα 20:00 στα γραφεία του στο Εργατικό κέντρο Βέροιας  σε Γενική συνέλευση με θέματα:

 α) –Οικονομικός απολογισμός απελθούσας διοίκησης.

 β) –Εκλογές οργάνων συνδέσμου.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε έχουν τα ταμειακώς  οικονομικά τακτοποιημένα μέλη .

Τα μέλη που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ(Εκτελεστική Επιτροπή)  και Ελεγκτική Επιτροπή  πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως αίτηση υποψηφιότητας έως και τις

01/04/2016 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 15:00 στον γεν. γραμματέα του συνδέσμου  κ. Κερλίδη Ιωάννη. Τηλ. Επικοινωνίας : 6979248040.

Την αίτηση θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.sppimathias.gr.