Η ΚΥΑ για την Super League 2 - Πόσα χρήματα θα λάβει κάθε ΠΑΕ

Εκδόθηκε από τα αρμόδια υπουργεία η ΚΥΑ για την χρηματοδότηση της Super League 2 από το στοίχημα.

Όπως αναφέρεται, στην «Επαγγελματική Κατηγορία Ποδοσφαίρου – Super League 2 ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (2.542.000€), το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία Π.Α.Ε. (ήτοι διανέμονται 105.916,67 € σε κάθε Π.Α.Ε.)».

Το ποσό δεν θα καταβληθεί στις ομάδες που εμπίπτουν στους περιορισμούς περί «παράνομου στοιχηματισμού».