Πότε ανοίγει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Στις 2 Ιανουαρίου ανοίγει το παράθυρο των χειμερινών μεταγραφών για τις ερασιτεχνικές κατηγορίες από την ΕΠΟ.

Οι ημερομηνίες για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) και αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, ισχύουν τη χειμερινή περίοδο για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές), ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών και διεθνείς μετεγγραφές.

Συγκεκριμένα:

Πρώτες εγγραφές Ανηλίκων: Έως 30.6.2023

Πρώτες εγγραφές Ενηλίκων: 2.1.2023 έως 31.1.2023

Μετεγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023

Επανεγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023

Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην Υποσχετικές): 2.1.2023 έως 31.1.2023

Αποδεσμεύσεις (ατομικές): Έως 30.6.2023

Αποδεσμεύσεις (ομαδικές): Έως 30.6.2023 (αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο σωματείο έως στις 1.7.2022)

Διεθνείς μετεγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023

Επανεκδόσεις δελτίων παλαιού τύπου: Έως 30.6.2023

Προσωρινές αποδεσμεύσεις χωρίς όριο χιλιομετρικής απόστασης (μετοίκιση λόγω εργασίας ή σπουδών), κατόπιν προσφυγής /αίτησης στην ΕΙΠ / ΕΠΟ: Όλο τον χρόνο