ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ: Εύλογα τα ερωτήματά μας

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» στις 1/02/2024 απέστειλε επιστολή προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και την Υπηρεσία  Δόμησης του Δ. Β., την οποία κοινοποιεί στον Δήμαρχο Βέροιας και στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, με την παράκληση να αποστείλουν τόσο στον Συνήγορο του Πολίτη, όσο και στον  συμπολίτη μας πολιτικό μηχανικό και πρώην βουλευτή Ημαθίας, Γεώργιο Ουρσουζίδη, τις τυχόν απόψεις και ενέργειές τους επί του ζητήματος που αποτελεί αντικείμενο των αναφορών που κατέθεσε ο Γ. Ουρσουζίδης στην Ανεξάρτητη Αρχή.

Η επιστολή καταλήγει με την παράκληση για άμεση ανταπόκριση των φορέων. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ευελπιστώντας στην έγγραφη ανταπόκρισή σας το συντομότερο δυνατόν, σάς ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.»

Έχει ήδη περάσει χρονικό διάστημα πλέον των 25 ημερών και όπως πληροφορούμαστε, δεν υπάρχει απάντηση από τους εμπλεκόμενους φορείς, ούτε από τον Δήμαρχο Βέροιας Κ. Βοργιαζίδη, πέρα από τη δήλωσή του ότι θα επιθυμούσε το μνημείο να απαλλαγεί από κάθε μεταγενέστερη κατασκευή.

Είναι γνωστό, ότι οι εργασίες ανακατασκευής των τριών κτισμάτων που απέμειναν μετά την κατεδάφιση των υπολοίπων που ήταν σε επαφή με την Π.Μ.Β. συνεχίζονται από την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Θα περίμενε κανείς, εφόσον η ανεξάρτητη αρχή ζητά στοιχεία που αφορούν στη διατήρηση και στην ανακατασκευή των κτισμάτων, να είχαν ανασταλεί προσωρινά οι εργασίες, να απαντούσαν άμεσα οι εμπλεκόμενοι φορείς στα ζητήματα που θέτει ο ΣτΠ, ώστε να προκύψει το συντομότερο δυνατόν το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, το οποίο θα γίνει σεβαστό, ελπίζουμε, από όλες τις πλευρές.

Αντιθέτως διαπιστώνουμε, ότι ενώ τα στοιχεία που ζητά η ανεξάρτητη αρχή είναι απολύτως συγκεκριμένα και μπορούν να απαντηθούν αμέσως, οι υπηρεσίες καθυστερούν να απαντήσουν,έτσι υπάρχει η πιθανότητα – πέρα απ το ζήτημα αξιοπιστίας - εφόσον το πόρισμα τεκμηριώσει τη θέση για απαλλαγή του μνημείου από κάθε μεταγενέστερη κατασκευή, το κόστος των εργασιών και των υλικών που εν τω μεταξύ ενσωματώνονται στο έργο, να πάνε «εις τον κάλαθο των αχρήστων».

Η κοινή λογική επιβάλει την άμεση  συνεργασία των  εμπλεκόμενων φορέων με την Ανεξάρτητη Αρχή, αυτό είναι προς όφελος όλων, αλλά κυρίως της πόλης  !

Ο ΣτΠ ζητά συγκεκριμένα στοιχεία:

 1. Εάν υπήρξε μεταβολή στις αποφάσεις της διοίκησης, καθώς και στις σχετικές Υ.Α., χωρίς αιτιολογία, όπως ισχυρίζεται ο αναφερόμενος πολίτης.
 2. Εάν τα τρία μνημονευόμενα από τον αναφερόμενο κτήρια που εφάπτονται στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας περιλαμβάνονται στις εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν για λόγους δημόσιας ωφέλειας.
 3. Εάν οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνουν και άλλα κτήρια 6 και εάν όλες εντάσσονται στο Ο.Τ. 122 που είναι χαρακτηρισμένο από το ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως ως χώρος πρασίνου.
 4. Εάν η απαλλοτρίωση, έχει συντελεστεί δια της καταβολής των οφειλόμενων αποζημιώσεων στις/στους δικαιούχους
 5. Εάν η Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας και τα εφαπτόμενα σε αυτή κτήρια βρίσκονται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο ή οικισμό χαρακτηρισμένο ως μνημείο στο σύνολό του.
 6. Εάν έχει εκδοθεί απόφασή ή πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 41 Ν. 4858/21 ή πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμόρροπου όσον αφορά την κατεδάφιση όλων των εφαπτόμενων στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας κτηρίων και την ανακατασκευή τους.
 7.  Εάν υπάρχει έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βέροιας που να καταγράφει αυτά τα κτήρια ως αυθαίρετα και ως κατεδαφιστέα ή εάν αυτά έπρεπε να κατεδαφιστούν λόγω του χαρακτηρισμού του Ο.Τ. 122 ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου.


Για όλα τα παραπάνω στοιχεία η απάντηση συντάσσεται άμεσα και είναι απλή και ξεκάθαρη: ΝΑΙ υπάρχουν και είναι αυτά τα στοιχεία... ή ΟΧΙ δεν υπάρχουν.

 • Είναι δυνατόν να μη γνωρίζει η Διοίκηση, εάν υπήρξαν μεταβολές στις αποφάσεις της ή στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις;
 • Είναι δυνατόν να μη γνωρίζει η Διοίκηση, εάν συντελέσθηκαν οι απαλλοτριώσεις;
 • Είναι δυνατόν να μη γνωρίζει η Διοίκηση, πόσα κτίρια απαλλοτριώθηκαν και εάν η έκταση στην οποία ανήκουν είναι χαρακτηρισμένη ως «χώρος πρασίνου», όπως και ολόκληρο το Ο.Τ.122 που περιβάλλει το μνημείο;
 • Είναι δυνατόν να μη γνωρίζει η Διοίκηση, εάν  το δημόσιο αποζημίωσε τους φερόμενους ιδιοκτήτες;
 • Είναι δυνατόν να μη γνωρίζει η Διοίκηση, εάν  η Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας και τα εφαπτόμενα σε αυτήν κτήρια βρίσκονται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο ή οικισμό χαρακτηρισμένο ως μνημείο στο σύνολό του;
 • Είναι δυνατόν να μη γνωρίζει η Διοίκηση, εάν  έχει εκδοθεί απόφασή ή πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 41 Ν. 4858/21 ή πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμόρροπου, όσον αφορά την κατεδάφιση όλων των εφαπτόμενων στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας κτηρίων και την ανακατασκευή του;
 • Είναι δυνατόν να μη γνωρίζει η διοίκηση, εάν υπάρχει έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βέροιας που να καταγράφει αυτά τα κτήρια ως αυθαίρετα και ως κατεδαφιστέα ή εάν αυτά έπρεπε να κατεδαφιστούν λόγω του χαρακτηρισμού του Ο.Τ. 122 ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου;

Όλα τα παραπάνω, ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, η απάντηση συντάσσεται σε λιγότερο από μία ώρα, αλήθεια ο Δήμαρχος δεν αισθάνεται την ανάγκη να ανταποκριθεί στην εύλογη απαίτηση των πολιτών για αξιόπιστη ενημέρωση;

Η κυρία Υπουργόςέχει σαφή εικόνα για τα κτήρια που ανακατασκευάζονται σε επαφή με το κορυφαίο μνημείο της πόλης και τον τρόπο που ανακατασκευάζονται; Εφόσον συμφωνεί, γιατί δεν απαιτεί άμεση ανταπόκριση στα ζητήματα που θέτει ο ΣτΠ, για ποιο λόγο καθυστερεί την άμεση σύνταξη πορίσματος το οποίο όλοι θα σεβαστούν - αυτό δεν είναι το ζητούμενο;

Πηγή: Εφημερίδα "Βέροια"