ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Δεν υπάρχει ούτε μία διαγραμμισμένη διάβαση

Μία πολύ σωστή παρατήρηση έκα­νε ο αναγνώστης μας Στέλιος Στανκί­δης. Από την αρχή της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου (λαϊκή αγορά) και μέχρι την οδό Βενιζέλου δεν υπάρχει ούτε μία διαγραμμισμένη διάβαση για να διασχίζουν οι πεζοί τον δρόμο.

Φυσικά εκτός από την έλλειψη δι­άβασης, δεν υπάρχει ούτε μία ράμπα διάβασης για τις ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας (ΑΜΕΑ, ηλι­κιωμένοι, παιδιά, γονείς με παιδιά σε καρότσια ή χωρίς καρότσια, άτομα με πρόσκαιρη κινητική δυσκολία).

Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος Βέροι­ας άμεσα να φροντίσει για την δημι­ουργία διαβάσεων και την κατασκευή ράμπας στο τμήμα αυτό, ώστε και να διευκολύνονται οι ευάλωτες ομάδες αλλά και να αποφευχθεί κάποιο ατύ­χημα σε συνάνθρωπό μας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΒΕΡΟΙΑ" (4/9/23)