ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Βέροια: Ποδηλατάδα στην πόλη…

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Η ΒΕΡΟΙΑ – ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ – ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ: ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ…

Μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, αν δεν προκύψει κάποιο σοβαρό διαδικαστικό πρόβλημα, η πόλη της Βέροιας θα διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων από τους πολίτες.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, πάρθηκε η απόφαση για την προμήθεια του συστήματος και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα γίνει η προκήρυξη του έργου, το οποίο σύμφωνα με την μελέτη θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε 150 ημερολογιακές μέρες και είναι συνολικού προϋπολογισμού προμήθειας και εγκατάστασης 85609,60€, μετά από έρευνα αγοράς και δημόσια διαβούλευση.

Τα συστήματα μίσθωσης δημόσιας χρήσης ποδηλάτων, τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής διεθνώς και αποτελούν μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό. Πρόκειται για συστήματα όπου μια ομάδα ποδηλάτων είναι διαθέσιμη προς χρήση από μια κοινότητα χρηστών που αποτελείται από άτομα που δεν είναι ιδιοκτήτες των ποδηλάτων. Οι λόγοι υιοθέτησης συστημάτων μίσθωσης ποδηλάτων είναι πολλοί και προφανείς. Αποτελούν ένα θαυμάσιο μέσο για την μείωση των ρύπων στην πόλη και την βελτίωση της υγείας των χρηστών. Παρέχουν την δυνατότητα της οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης και συμβάλλουν στην οικονομία.

Κώστας Βοργιαζίδης: Πολλαπλά τα οικονομικά οφέλη…

Με την ολοκλήρωση και την λειτουργία του συστήματος θα προκύψουν και σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την πόλη.

«Το σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων του Δήμου Βέροιας θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ποδήλατο δημόσιας χρήσης για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε κάποιο από τα εγκατεστημένα σημεία στάθμευσης ποδηλάτων» μας είπε ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης και συμπλήρωσε:

«Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ποδηλάτων θα επιτρέψει στον Δήμο να προσφέρει στους πολίτες ένα σύγχρονο εργαλείο που θα συμβάλει στην μείωση των ρύπων και του θορύβου εντός πόλης, στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στην βελτίωση της υγείας των πολιτών.

Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει το ποδήλατο να αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης των τουριστών και της γνωριμίας τους με την πόλη και τα τοπικά αξιοθέατα».   

Σε πρώτη φάση με 28 ποδήλατα…

Σύμφωνα με τη μελέτη θα γίνει προμήθεια 28 ποδηλάτων με 42 θέσεις ασφάλισης σε τέσσερα σημεία της πόλης. Συγκεκριμένα:

Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω:

-28 ποδήλατα δημόσιας χρήσης για κίνηση σε αστικό ιστό

-42 ηλεκτρονικές θέσεις ασφάλισης των παραπάνω ποδηλάτων κατανεμημένες σε 4 σταθμούς μίσθωσης (πλατεία Κόρακα, πλατεία Ωρολογίου, πλατεία Αγ. Αναργύρων, πλατεία Ελιάς)

-Λογισμικό διαχείρισης του όλου συστήματος

Το σύστημα θα πρέπει να δίνει στους χρήστες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα εγκατεστημένα σημεία στάθμευσης ποδηλάτων.

Το σύστημα θα πρέπει οπωσδήποτε να παρέχει:

-Ανθεκτική και αδιάβροχη κατασκευή των σταθμών

-Ασφάλεια κλειδώματος των ποδηλάτων

-Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών

-Εύκολη εγκατάσταση και μετεγκατάσταση χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές εργασίες

-Πληροφόρηση µέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο για την διαθεσιμότητα ποδηλάτων σε οποιονδήποτε από τους σταθμούς στάθμευσης

-Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο των συνεργείων συντήρησης για βλάβες του συστήματος

-Πληροφόρηση του κέντρου ελέγχου για όλα τα στοιχεία λειτουργίας και χρεώσεων

…σε 4 σημεία της πόλης 

Σύμφωνα με τη μελέτη η χωροθέτηση των σταθμών θα γίνει σε 4 σημεία της Βέροιας στα οποία υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτροδότησης από παρακείμενο ηλεκτρικό πίλαρ του Δήμου:

Πλατεία Ωρολογίου (προτεινόμενες θέσεις 10)

 Πλατεία Κόρακα(προτεινόμενες θέσεις 12)

 Πλατεία Αγ. Αναργύρων (προτεινόμενες θέσεις 14)

 Πλατεία Ελιάς (προτεινόμενες θέσεις 6)

Ο προτεινόμενος αριθμός θέσεων ανά σταθμό είναι ενδεικτικός. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω ανώτερης βίας (ύπαρξη εμποδίου, αδυναμία ασφαλούς αγκύρωσης στο υφιστάμενο δάπεδο κλπ.) οι θέσεις (συνολικά 42) θα διανεμηθούν στους 4 σταθμούς ώστε να υλοποιηθούν όπως προβλέπεται.

Το κόστος και ο τρόπος πληρωμής

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας πήρε την απόφαση προμήθειας του αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτου, αλλά το κόστος που θα πληρώνει ανά ώρα ο πολίτης θα αποφασιστεί στην πορεία. Πάντως σύμφωνα με τη μελέτη πρόσβαση σε ένα ποδήλατο θα μπορεί να αποκτήσει κάποιος με τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τρόπους:

-µε την χρήση ειδικής προπληρωμένης κάρτας που θα μπορούν να προμηθευτούν από συγκεκριμένα σημεία εξυπηρέτησης του Δήμου

-µε την χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (internet, κινητή τηλεφωνία κλπ.)

Οι χρήστες της θα μπορούν να αποκτήσουν μια ηλεκτρονική προπληρωμένη κάρτα στην οποία θα προσθέτουν χρήματα έτσι ώστε να τα καταναλώνουν στην συνέχεια σε ώρες χρήσης του συστήματος. Για την απόκτηση της κάρτας τους, θα προσέρχονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία του Δήμου όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία τους και θα καταγράφονται ως χρήστες παραλαμβάνοντας την κάρτα τους η οποία θα έχει μόνιμη ισχύ εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στον λογαριασμό τους.

Η κάρτα θα πρέπει να μπορεί να «γεμίσει» οποιαδήποτε στιγμή µε άυλο χρόνο χρήσης ο οποίος θα καταναλώνεται ανάλογα µε την χρήση, σύμφωνα με τον τρόπο χρέωσης του συστήματος. Η προσθήκη χρημάτων στην κάρτα θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε στα εξουσιοδοτημένα σημεία είτε και ηλεκτρονικά (π.χ. μέσα από την ιστοσελίδα του συστήματος ή μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου κλπ.).

Διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου

Η διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου θα πρέπει να είναι απλή. Ο χρήστης θα πηγαίνει στον σταθμό που επιθυμεί και θα επιλέγει ένα ποδήλατο. Ο χρήστης θα μπορεί να παραλάβει το ποδήλατο είτε με χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας είτε επιλέγοντας το ποδήλατο από την ειδική εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο. Το σύστημα έπειτα πιστοποιεί τον χρήστη, απασφαλίζει το ποδήλατο και ο χρήστης παραλαμβάνει το ποδήλατό του.

Ο χρήστης πηγαίνει το ποδήλατό του σε οποιονδήποτε σταθμό ποδηλάτων. Βρίσκει μια κενή θέση ασφάλισης και τοποθετεί το ποδήλατο στην θέση αυτή. Το σύστημα ασφαλίζει την κλειδαριά και παραλαμβάνει το ποδήλατο. Η διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο και πραγματοποιείται αυτόματα η αντίστοιχη χρέωση.

Πέντε βασικοί κανόνες για το ποδήλατο πόλης

Το ποδήλατο κερδίζει έδαφος καθημερινά στις προτιμήσεις των πολιτών ως μέσο καθημερινής μετακίνησης σε Ευρώπη και Αμερική και αναπτύσσεται σε γοργούς ρυθμούς και στην Ελλάδα. Όμως υπάρχουν και διάφορα ερωτήματα ή αμφισβητήσεις του τύπου:

«Στη Βέροια δεν γίνεται… μας λείπει η κουλτούρα… η πόλη είναι γεμάτη ανηφόρες… Κάνει ζέστη», και φυσικά το πάντα αποτελεσματικά αποτρεπτικό: «Στη Βέροια κινδυνεύεις…». «Μα σε όλο τον… πλανήτη έχουν αντίστοιχα προβλήματα», έρχεται φυσική η απάντηση. «Εδώ είναι αλλιώς!» Μας αρέσει να πιστεύουμε πως έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Μας κάνει να νιώθουμε μοναδικοί.

Το θέμα της χρήσης του ποδηλάτου δεν είναι πολύ διαφορετικό απ’ όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν. Κι έχει επιπλέον ένα ακόμη χαρακτηριστικό: είναι απλό, εύκολο και λογικό.

Οι λάτρεις του ποδηλάτου δίνουν τις απαντήσεις τους. Υπάρχουν απλά και βασικά βήματα που αφορούν τη συμπεριφορά του πολίτη:

Σεβασμός και τήρηση του ΚΟΚ απ’ όλους όσοι χρησιμοποιούν τους δρόμους – διότι τότε οι κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται. Ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των ορίων ταχύτητας. Το όριο στους κεντρικούς δρόμους είναι 50 και όχι «όσο πάει». Αν το αυτοκίνητο δίπλα σου κινείται με 50 και όχι με 80, τότε δεν είναι τόσο τρομακτικό.

Έμφαση στις κοντινές αποστάσεις. Είναι πιο λογικό και εφικτό να έχεις 10.000 πολίτες να κάνουν 2 χλμ. την ημέρα παρά 2.000 να κάνουν από 10 – απλά μαθηματικά.

Επιλογή του σωστού ποδηλάτου – αν νομίζεις πως, δίνοντας 1.000 ευρώ για ποδήλατο, θα ποδηλατείς περισσότερο στην πόλη, κάνεις λάθος! Επίσης, οι αναρτήσεις ή τα carbon πλαίσια είναι για τα βουνά ή τους αγώνες και όχι για να πας για καφέ. Ένα ποδήλατο κατάλληλο για προπόνηση ή ποδηλασία βουνού είναι εντελώς ακατάλληλο για ποδηλασία στην πόλη. Σωστό ποδήλατο σημαίνει περισσότερο ποδήλατο!

Θα μπορέσω να ανέβω τις ανηφόρες; Η απάντηση είναι πως οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι μπορούν να ανέβουν ακόμη και απότομες και παρατεταμένες ανηφόρες με ένα σύγχρονο ποδήλατο πόλης απλά χρησιμοποιώντας σωστά το σύστημα ταχυτήτων το οποίο αυτό διαθέτει.

Εκπαίδευση. Εντάξει, ο ενήλικας που μεγάλωσε με το όνειρο του ακριβού αυτοκινήτου που κάνει τα βλέμματα να γυρνάνε και όλους να τον προσέχουν είναι… δύσκολη περίπτωση. Τα παιδιά, όμως, οι νέοι είναι η ελπίδα για το μέλλον. Ας τους εξηγήσουμε λοιπόν με απλά και κατανοητά λόγια γιατί το αγαπημένο τους παιχνίδι είναι αυτό που δεν πρέπει να αποχωριστούν μεγαλώνοντας… Δεν είναι και λίγο!