ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Πάρκινγκ μέσω…ΚοιΣ.Π.Ε.;

ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ»

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ. ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ένα έργο που στα μέσα του 2014, όταν ξεκινούσε, είχε χαρακτηριστεί ως «έργο πνοής» για το σοβαρό πρόβλημα της στάθμευσης στη Βέροια, έφτασε σήμερα να χαρακτηρίζεται από την αντιπολίτευση και πολίτες ως ένα μικρό «Γιοφύρι της Άρτας». Ο λόγος για τον χώρο στάθμευσης που δημιουργήθηκε σ΄ έναν δημοτικό χώρο κάτω από το μπάσκετ της Ελιάς, που θα προσέφερε μια δυνατότητα στάθμευσης πάνω από 50-60 αυτοκίνητα. Άλλωστε για να ενισχυθεί η επιλογή αυτή, κατασκευάστηκαν κυλιόμενες σκάλες και ασανσέρ για την διευκόλυνση των πολιτών να ανέλθουν και να κατέλθουν από την οδού Στρατού στο πάρκο της Ελιάς και αντίστροφα.

Αρχικά φαινόταν ένα εύκολο έργο καθώς δεν θα γινόταν με κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών και θα ήταν με επίστρωση 3Α. Στην πορεία όμως, προέκυψαν διάφορες καθυστερήσεις, αρχικά με την αρχαιολογική υπηρεσία καθώς από της εκσκαφές βρέθηκαν πέτρες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Τελικά το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.

Από τη μέρα που τέλειωσαν οι χωματουργικές εργασίες και τοποθετήθηκαν οι κολόνες φωτισμού του τριεπίπεδου χώρου και οι σχετικές σημάνσεις, δυστυχώς σήμερα η εικόνα είναι άσχημη. Οι χώροι δεν διατέθηκαν για την χρήση που δημιουργήθηκαν και έτσι γέμισαν με χόρτα και θάμνους. Μικρό όμως το κακό, αν η Δημοτική αρχή πάρει την απόφαση να το θέσει προς χρήση.

Δεν έφτασαν τα χρήματα…

Τι είναι όμως αυτό που «εμποδίζει» την διάθεση του πάρκινγκ για τις ανάγκες των πολιτών; Δύο τρεις ακόμα παρεμβάσεις για λόγους ασφαλείας και των οχημάτων και των ανθρώπων.

Λόγω έλλειψης χρημάτων από τον προηγούμενο προϋπολογισμό του έργου, υπολείπονται ακόμα ένα τμήμα της περίφραξης, τα κάγκελα στην τσιμεντένια σκάλα και οι δύο πόρτες της εισόδου.

«Πιστεύω ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα και αυτές οι εργασίες με την ένταξή τους σε προϋπολογισμό, με νέα δημοπράτηση, γιατί με την προηγούμενη δεν έφτασαν τα χρήματα» μας είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Σιδηρόπουλος και συμπλήρωσε τονίζοντας πως «είμαστε στην τελική διαδικασία έτσι ώστε αυτό το έργο να είναι έτοιμο για να παραδοθεί με πλήρη ασφάλεια και για τα αυτοκίνητα που θα σταθμεύουν και για τους πολίτες που θα κινούνται στον χώρο αυτό».

Αναζήτηση λύσης στην φύλαξη

Η ολοκλήρωση των τελευταίων τεχνικών παρεμβάσεων, είναι θέμα χρόνου και δεν θα αντιμετωπιστεί κανένα πρόβλημα προς τον σκοπό αυτό. Εκείνο που προβληματίζει την Δημοτική αρχή είναι η λειτουργία και η φύλαξη του πάρκινγκ. Λόγω έλλειψης προσωπικού, ο Δήμος Βέροιας δεν μπορεί να βασιστεί στην διάθεση δυναμικού από τις οκτάμηνες συμβάσεις, καθώς οι υπηρεσίες των συγκεκριμένων εργαζομένων δεν καλύπτουν ολόκληρη την χρονιά. Έτσι αναζητείται λύση μέσα από άλλες επιλογές και μία από αυτήν είναι η εκμετάλλευση από «Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης», συντομογραφικά Κοι.Σ.Π.Ε., της οποίας επικεφαλής είναι ο γιατρός από τη Βέροια Σωτήριος Κουπίδης.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι μονάδες ψυχικής υγείας και στο πλαίσιο λειτουργίας τους, αναπτύσσουν προγράμματα και δραστηριότητες που αποβλέπουν στην κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα συμβάλλοντας στην θεραπεία τους και στην κατά την δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Σύμφωνα με το Ν. 2716/1999 αποτελούν μονάδες ψυχικής υγείας με εμπορική ιδιότητα. Μπορούν να είναι ταυτόχρονα παραγωγικές, εμπορικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές μονάδες και να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (π.χ. εμπορική, παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής ανάπτυξης κ.λπ.). Επίσης μπορούν να συνεργάζονται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες ή άλλες ενώσεις που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων.

Θα ανατεθεί στον Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας

Έτσι λοιπόν ο Δήμος Βέροιας θα αναθέσει την λειτουργία του πάρκινγκ στον συγκεκριμένο φορέα, αρκεί να δοθεί η άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο χαρακτήρας θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα, τόσο προς τον Κοι.Σ.Π.Ε. όσο και προς τους πολίτες με ένα αντίτιμο προσιτό προς όλους.

Ωστόσο η ευθύνη της λειτουργίας και της φύλαξης θα είναι του Κοι.Σ.Π.Ε., με προσωπικό από το δυναμικό του. Πάντα όμως με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί η έγκριση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να τεθεί σε λειτουργία από τον κοινωνικό φορέα Κοι.Σ.Π.Ε. Σε διαφορετική περίπτωση το συγκεκριμένο πάρκινγκ θα είναι αφύλακτο ή θα αναζητηθεί λύση με ενοικίαση σε ιδιώτη, μέσω δημοπρασίας.