ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Σωματείου ΑμεΑ Ν. Ημαθίας ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Αθλητικού Σωματείου ΑμεΑ Ν. Ημαθίας ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ με διακριτικό τίτλο "ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ", (αριθμός Μητρώου ΧΛ94).

Αγαπητά Μέλη,

Το Δ.Σ. του σωματείου προσκαλεί όλα τα μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00 μ.μ. στο γραφείο ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 8, στη Βέροια, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:

1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2023.

2. Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού, Ισολογισμού και Ειδικού Απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2023.

3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2023.

4. Απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.

5. Ανάγνωση και ενημέρωση Προγράμματος Δράσεων και Προϋπολογισμού 2024.

6. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024.

Στην Συνέλευση έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα ταμειακώς ενημερωμένα Τακτικά Μέλη, ακόμη και αν τακτοποιηθούν οικονομικά προ των εργασιών της Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα χωρίς την αποστολή νέας ειδικής προς τούτο πρόσκλησης.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος
Ευθυμία Καραγιάννη
Η Γ. Γραμματέας
Κυριακή Τσουλτζίδου