ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Γενική Συνέλευση στο σωματείο "ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ" Βέροιας

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Σωματείου Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου & Ερασιτεχνικού Αθλητισμού "ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ" Βέροιας, να συμμετέχουν στην 9η Ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.

H Γ.Σ. θα διεξαχθεί ταυτόχρονα διά ζώσης και διά περιφοράς (τηλεδιάσκεψη-Ζoom Meeting), με τα εξής θέματα:

1.         Διοικητικός Απολογισμός Διαχείρισης παρελθόντος έτους (2023):

2.         Οικονομικός Απολογισμός 2023:

•        Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2023

•        Έγκριση Ισολογισμού 01/01/2023 – 31/12/2023

και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

3. Προϋπολογισμός 2024 και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση

4. Ανακοινώσεις & Προτάσεις από το Δ.Σ. και τα Μέλη

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα Οικονομικώς Τακτοποιημένα Μέλη για το 2023 και παρελθόντων ετών.

Ημερομηνία & Ώρα: Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024, ώρα 19.00.

Τόπος:Πιεριών 79Α (ΚΔΑΠ μεΑ Αγκαλιάζουμε*) και διαδικτυακά για τα απομακρυσμένα μέλη

(*πλήρως προσβάσιμη τοποθεσία)

Σε περίπτωση μη απαρτίας 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 και ώρα 19:00, με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα με τον αριθμό των παρόντων μελών.

- Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης (ενεργό link και τρόπος συμμετοχής) θα  κοινοποιηθούν σε επόμενη επικοινωνία.

-  Το υλικό της Γενικής Συνέλευσης (Διοικητικός-Οικονομικός Απολογισμός, Έκθεση Ε.Ε., Προϋπολογισμός 2024) θα κοινοποιηθούν τις επόμενες μέρες.