Πραγματοποιήθηκε η 8η Τακτική Απολογιστική Γ.Σ. του "Εν Σώματι Υγιεί"

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023, η 8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του "Εν Σώματι Υγιεί" που φέτος είχε μόνο απολογιστικό χαρακτήρα.

 Η Γενική Συνέλευση έγινε "δια περιφοράς" μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom Meetings, όπως ορίζεται τόσο από τον αθλητικό νόμο όσο και από το Καταστατικό του σωματείου. Η συμμετοχή άγγιξε τα 2/3 αν και δεν υπήρχε ελάχιστος αριθμητικός περιορισμός για να υπάρχει απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό του παρελθόντος έτους και τον Προϋπολογισμό του 2023, ενώ έγιναν και διάφορες ανακοινώσεις προς τα μέλη. Τις εργασίες της Γ.Σ. χαιρέτισε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα το μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ και Έφορος Εθνικών Ομάδων κ. Σιάχος Κωνσταντίνος.

Για το πλήρες άρθρο και για φωτογραφίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα https://r4rehab.blogspot.com/2023/01/8.html