8η Ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου "ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ"

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Σωματείου Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου & Ερασιτεχνικού Αθλητισμού "ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ" Βέροιας, να συμμετέχουν στην 8η Ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.

H Γ.Σ. θα διεξαχθεί διά περιφοράς (τηλεδιάσκεψη-Ζoom Meeting), με τα εξής θέματα:

1.         Διοικητικός Απολογισμός Διαχείρισης παρελθόντος έτους (2022):

2.         Οικονομικός Απολογισμός 2022:

•        Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2022

•        Έγκριση Ισολογισμού 01/01/2022 – 31/12/2022

•        Προϋπολογισμός 2023 και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση

3. Ανακοινώσεις & Προτάσεις από το Δ.Σ. και τα Μέλη

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα Οικονομικώς Τακτοποιημένα Μέλη για το 2022 και παρελθόντων ετών.

Ημερομηνία & Ώρα: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023, ώρα 20:30

Σε περίπτωση μη απαρτίας 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023, με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα με τον αριθμό των παρόντων μελών.