ΤΕΤΡΑΘΛΟΝ: Αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα ERASMUS

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τετράθλου – E.OM.T.,  (HellenicQuadrathlonFederation),  στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της σε διεθνές επίπεδο σας ενημερώνει για την διαδικασία εγγραφής της στο πρόγραμμα ERASMUSτης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δ.Σ. της Ε.ΟΜ.Τ. σε συνεργασία με εθνικές ομοσπονδίες Ευρωπαϊκών χωρών και συγκεκριμένα στην περίπτωση της παρούσης, με την Βουλγαρική Ομοσπονδία Τετράθλου (BulgarianQuadrathlonFederation) συνεργάσθηκε σε κάθε αθλητικό επίπεδο για την εξυπηρέτηση των μελών τους. Αυτή η συνεργασία είχε σαν αποτέλεσμα όλη την διαδικασία εγγραφής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τετράθλου (HellenicQuadrathlonFederation) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα ERASMUS, για το οποίο, η Βουλγάρικη Ομοσπονδία θα διεξάγει κάθε διαδικασία εφαρμογής του παραπάνω προγράμματος.

Σας καταθέτουμε έγγραφο αποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από κοινοποίησή της.

Για την Ελληνική Ομοσπονδία είναι άκρως ενδιαφέρουσα η παρούσα ενέργεια προς όφελος των ελλήνων αθλητών και αθλητριών.

Στα πλαίσια της συνεργασίας των αθλητικών ομοσπονδιών ο Πρόεδρος της Ε.ΟΜ.Τ. GMΠαναγιώτης Γιαλαμάς και ο Γ.Γ. Κύριος Αναστάσιος Παπαδόπουλος θα παραστούν σε σύσκεψη στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας το προσεχή μήνα.  

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος: Παναγιώτης Γιαλαμάς

Ο Γ. Γραμματέας: Αναστάσιος Παπαδόπουλος