Οι ομάδες μας κυκλοφόρησαν τα ημερολόγιά τους

Ως γνωστόν τέτοιο καιρό, οι ερασιτεχνικές ομάδες, κυκλοφορούν τα ημερολόγιά τους, τα οποία αποτελούν μια πηγή εσόδων γι' αυτές.

Γι' αυτό όσο μπορεί ο καθένας ας βοηθήσει, με την αγορά ενός ημερολογίου, το οποίο άλλωστε θα του χρησιμεύσει το νέο έτος 2014.

Πολλές απ' αυτές τις ομάδες του Νομού μας, εμπιστεύτηκαν τον σχεδιασμό και την εκτύπωση των ημερολογίων τους στο τυπογραφείο της "ΚΕΡΚΙΔΑΣ" και της "ΒΕΡΟΙΑΣ".

Τις ευχόμαστε καλές πωλήσεις!