Μικρά αστικά στο κέντρο της πόλης

Ειπώθηκε πολλές φορές πως οι σταθμοί των Αστικών και Υπεραστικών λεωφορείων, θα πρέπει να μεταστεγασθούν εκτός κέντρου πόλης.

Επίσης ειπώθηκε πως στο κέντρο της πόλης, γιατί η Βέροια δεν διαθέτει λεωφόρους, δεν πρέπει να κυκλοφορούν μεγάλα λεωφορεία γιατί και οι οδηγοί τους ταλαιπωρούνται, και χάνετε πολύς χρόνος και προκαλούνται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Γι αυτό κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί μέρος του στόλου των αστικών λεωφορείων με μικρότερου μεγέθους οχήματα και τα μεγάλα να χρησιμοποιούνται μόνο για τις μαθητικές μετακινήσεις.

Κάτι τέτοιο έκανε ο ΟΑΣΘ για δρομολόγια προς και από την Άνω Πόλη όπου οι δρόμοι είναι στενοί.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΒΕΡΟΙΑ" (28/11/22)