Άσχημη εικόνα στο κέντρο της Βέροιας

Αρκετά χρόνια παραμένει η ίδια κατάσταση με τα ετοιμόρροπα σπίτια που βρίσκονται κυρίως στο κεντρικό ιστό της Βέροιας.

Όπως για παράδειγμα τα ετοιμόρροπα σπίτια που βρίσκονται στην οδό Κοντογεωργάκη. Αφενός αποτελούν κίνδυνο για περαστικούς (κοντά υπάρχει και δημοτικό σχολείο) και αφετέρου εστία συγκέντρωσης ερπετών και τρωκτικών.

Και προσθετικά να πούμε ότι είναι απαράδεκτη εικόνα οι επισκέπτες της πόλης να αντι­κρίζουν τέτοιες εικόνες. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτά βρίσκονται πλησίον σε ξενοδοχείο όπου διαμένουν οι τουρίστες.

Δεν αμφισβητούμε ότι μπορεί να υπάρχουν διάφορα νομικά κωλύματα, είτε για αναστύλωσή τους, είτε για την κατεδάφισή τους, ωστόσο πρέπει ιδιοκτήτες και αρχές να δώσουν λύση.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΒΕΡΟΙΑ" (31/10/22)