Περνούν μόνο με… βάρκα!

Βάρκα θέλουν οι κά­τοικοι για να περάσουν την λίμνη που δημιουρ­γείται με την πρώτη βρο­χή. Όπως μας είπαν οι κάτοικοι της οδού Φώτη Κόντογλου στη Βέροια, στο σημείο εκείνο υπήρχε παλαιότερα ένας υπόνο­μος ο οποίος μπαζώθηκε, προφανώς με κακότεχνο τρόπο, δημιουργώντας μια «κοιλιά» στην άσφαλ­το.

Έτσι με μικρή ακόμα βροχόπτωση, συγκεντρώ­νονται νερά, που δεν τους επιτρέπουν να περάσουν για να πάνε στην δουλειά τους και τα παιδιά στα σχολειά τους. Μάλιστα το πρόβλημα το έθεσαν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε επίλυση στο πρόβλημα.